Jeg tilbyder:


 • Marte Meo forløb til familier og institutioner
 • Forældrerådgivning (samtale)
 • Hjælp til udarbejdelse af Social Story
 • Hjælp til udarbejdelse af dagsrytme
 • Oplæg om Marte Meo metodens principper
 • Observationsopgaver
 • Oplæg om Cirkulerende Dialog i samarbejde med samarbejdspartner


Marte Meo forløb:


 • Marte Meo er en metode udviklet af hollandske Maria Aarts.
 • Marte Meo er en mikroreguleringsmetode dvs. at man ser på de helt små ting i samspillet.
 • Metoden er konkret og løsningsorienteret.
 • Marte Meo er opbygget omkring videooptagelser og analyse af disse.
 • Marte Meo betyder ”ved egen kraft” og refererer til, at alle har potentiale til at udvikle sig i samspillet med andre.
 • I Marte Meo ligger fokus på at udvikle det udviklingsstøttende samspil. Man fokuserer på det, der lykkes i samspillet, og lærer at gøre mere af dette.


Som Marte Meo Terapeut kan jeg vise jer, hvordan små ændringer i samspillet med jeres barn, kan skabe store ændringer. Ved hjælp af korte videooptagelser fra hverdagssituationer, giver jeg jer konkrete arbejdspunkter, som kan hjælpe jer i jeres udfordringer samt skabe mere trivsel og dermed udvikling for jeres barn og for jer som familie.


Det kan virke grænseoverskridende at lade sig filme og lade andre få et blik ind i ens private familieliv. Det er dog vigtigt at understrege, at Marte Meo IKKE er en fejlfindingsmetode. Marte Meo går i alt sin enkelthed ud på at stille skarpt på det positive i samspillet - der hvor I som forældre gør lige præcis det, som er udviklingsstøttende for jeres barn.


Om forløbet helt konkret:

Efter aftale med mig, filmer I korte videosekvenser fra hverdagssituationer i jeres familie f.eks. når I spiser, leger eller putter jeres barn. Efterfølgende ser jeg klippet igennem og udarbejder en Marte Meo analyse. I den finder jeg ud af, hvordan I bedst udviklingsstøtter jeres barn. Jeg ser på, hvad barnet har brug for, og hvad I skal gøre mere af.


Efterfølgende mødes vi til Tilbagemelding. Til Tilbagemeldingen viser jeg jer klip fra filmen, hvor I lige præcis er udviklingsstøttende i eres samspil med barnet. Jeg viser jer barnets reaktioner og fortæller kort om den teoretiske baggrund for på hvilken måde jeres samspil er udviklingsstøttende for barnet. Herefter får I et konkret arbejdspunkt, som I skal arbejde med indtil næste filmning.Copyright © All Rights Reserved